سبد خرید و سفارشات
با یك لبخند هر دری به سوی انسان گشاده خواهد شد - فرانكلین

گروه محصولات فروشگاهدوره ها


به زودی

مديريت استرس
  دوره ها


همه ما با احساس ناخوشایندی که پیش از یک برنامه یا کار مهم در درونمان پیدا می کنیم، آشنایی داریم. همه ما استرس و تاثیرات جسمی و روانی آن -تعریق کف دست، بالا رفتن ضربان قلب و احساس بیقراری در هنگام نزدیک شدن به‌چنین لحظاتی- را تجربه کرده‌ایم . در واقع استرس‌عبارت‌است‌از واکنشهای‌فیزیکی‌، ذهنی‌و عاطفی‌که‌در نتیجه‌تغییرات‌و نیازهای‌زندگی‌فرد، تجربه‌می‌شوند. این تغییرات‌می‌توانند بزرگ‌یا کوچک‌باشند. پاسخ‌افراد به‌تغییرات‌زندگی‌متفاوت‌است‌. استرس‌مثبت‌می‌تواند یک‌انگیزه‌ دهنده‌باشد در حالی‌که‌استرس‌منفی‌می‌تواند در زمانی‌که‌این‌تغییرات‌و نیازها، فرد را شکست‌می‌دهند، ایجاد شود.

اغلب مردم چنان به استرس عادت كرده اند كه از وجود آن در خود بی خبرند. بسیاری از ما به رغم این كه عصبی و هیجان زده نمی شویم ، از تأثیرات وعوارض ضعیف كننده و مخّرب استرس در امان نیستیم . حتی در صورتی كه احساس یأس و اضطراب نكنیم، استرس می تواند شیوه و طرز رفتار ما را با دیگران تغییر داده ، یا به بدن ما آسیب جدی وارد سازد. عوامل بسیاری سبب بروز استرس می شوند. مثلاً بیماری ، دیر رسیدن به محل كار ، ترافیك و ... اما مهمترین عامل  طرز برخورد ، نوع نگاه و نگرش ما به حوادث و اتفاقاتی است كه پیرامون ما می افتد.

ما می توانیم احساسات خود را تغییر دهیم. این كار از طریق تغییر در رفتار یا تغییر در تفكر و طرز فكرمان میسر می شود. به عنوان مثال انجام دادن مقداری از یك كار می تواند ما را از نگرانی درباره آن برهاند. ایجاد  یك برداشت و فهم جدید از یك وضعیت خاص ، از هراس و استرس  ناشی از آن می كاهد.

اگر شما علائم استرس را تجربه می‌کنید و اگر استرس در سطحی فراتر از سطح بهینه استرس شما قرار دارد، باید از استرس زندگی خود بکاهید و یا توانایی مقابله و اداره استرس خود را بهبود بخشید.

مهارت های این دوره به شما کمک می کنند  تا بتوانید فشارهای ناشی از زندگی، کار، تحصیل و ... تحمل کنید.

در قسمت اول منابع ایجاد استرس و علت های آن را شناسایی می‌کنیم؛ این یک نقطه شروع مهم برای مدیریت استرس است. ابتدا سه رویکرد اصلی درمورد مدیریت استرس معرفی می‌شوند و سپس با  نحوه شناسایی منابع اصلی استرس در زندگی خود آشنا می‌شوید.

در ادامه نگاهی خواهیم داشت به طیف مهارت‌های مدیریت استرس. بر خلاف سایر رویکردها به مدیریت استرس، رویکرد ذهن‌آسا، این است که در هر جایی که امکانش است باید به مقابله با منشأ استرس بپردازیم. یعنی اینکه نه تنها به شما نشان می دهیم چگونه با نشانه های استرس مواجه شوید، بلکه شیوه مقابله با علل زیر بنایی آن را هم به شما نشان خواهیم داد.

در انتهای این دوره باید درک روشن تری از استرس و اهمیت مهار کردن آن داشته باشید. شما باید بتوانید منابع فشار در زندگی خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید برای خنثی کردن آنها برنامه ریزی کنید. ضمناً شما به طیفی از شیوه های متفاوت مدیریت استرس دسترسی خواهید داشت.

هزينه دوره:50000 ریال

گروه هدف دوره:عمومی

امكانات دوره: متن، فلش، صدا، پیش آزمون، پس آزمون، تکلیف

 

فهرست مطالب دوره

 ورود به دوره