سبد خرید و سفارشات
در دنیا جای کافی برای همه هست.پس به جای اینکه جای کسی را بگیری سعی کن جای خودت را پیدا کنی -چارلی چاپلین

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

·        مقدمه مدیریت استرس

·        تعاریف

·        مبارزه یا گریز

·        تکنیک های مدیریت استرس

ü  دفتر خاطرات استرس

Ø  تحلیل دفتر خاطرات استرس

Ø  خلاصه

ü              مقیاس استرس هولمز و راهه (تأثیر استرس بلند مدت)

Ø  مقدمه

Ø  مقیاس استرس هولر و راهه

Ø  تعیین مقیاس استرس

Ø  نکات کلیدی

ü              خود آزمون فرسودگی روانی

Ø                        مقدمه

Ø                        آزمون فرسودگی روانی

ü                مثبت فکر می کنید یا منفی؟

Ø  مقدمه

Ø  آزمون

Ø  تبدیل منفی ها به مثبت ها

Ø  تفکر خود را بازسازی کنید

Ø  نکات کلیدی

ü              اندیشه آگاه، تفکر منطقی و تفکر مثبت

Ø  مقدمه

Ø  چگونه از این ابزارها استفاده کنیم

Ø  نکات کلیدی

ü              بازسازی ادراکی

Ø  مقدمه

Ø  چگونه از این ابزار استفاده کنیم

Ø  نکات کلیدی

ü              تصویرسازی ذهنی

Ø  مقدمه

Ø  نقش تصویرسازی در آرامش بخشی

Ø  نقش تصویرسازی در آماده سازی و تمرین

Ø  خلاصه

ü              فائق آمدن بر تخریب خویشتن

Ø  مقدمه

Ø  شکستن چرخه تخریب خویشتن

Ø  نکات کلیدی

ü              مناطق ثبات تافلر

Ø  مقدمه

Ø  مناطق ثبات تافلر

Ø  مناطق ثبات خود را شناسایی کنید

Ø  ایجاد مناطق ثبات برای تیم

Ø  نکات کلیدی

·        آیا آماده یک تعطیلات واقعی هستید؟

ü              مقدمه

ü              برنامه ریزی برای سفر

Ø  خودتان این کار را می کنید یا از کارشناسان کمک می گیرید؟

Ø  سفر آرامش بخش یا هیجان‌انگیز ؟!

Ø  تعیین زمان دقیق سفر و بازگشت

·        چطوراز مسافرتهای کاری جان سالم به در بریم!؟

ü              مقدمه

ü              برنامه ریزی برای سفر

ü              نکات مربوط به بستن بار سفر

ü              توصیه هایی برای طول مسیر سفر

ü              توصیه هایی برای مقصد

ü              نکات کلیدی

·        برنامه ریزی عملکرد

ü              مقدمه

ü              چگونه از این ابزار استفاده کنیم

ü              خلاصه

·        تمرکزسازی

ü              مقدمه

ü              تمرکزسازی چیست؟

ü              چگونه خود را متمرکز کنیم؟

ü              انواع دیگر تمرکزسازی

ü              نکات کلیدی

·        شیوه های عملی آرام سازی جسمی

ü              تنفس عمیق

ü              آرام سازی عضلانی پیش رونده (PMR)

ü              واکنش آرامش سازی

ü              خلاصه

·        آرام سازی خویش پس از یک روز دشوار

ü     مقدمه

ü     آیا آرام سازی واقعاً اهمیت دارد؟

Ø  چگونه خود را آرام کنیم

v         استفاده از تکنیک های آرام سازی

v         بیرون بردن استرس از محیط خانه

v         به کار گرفتن ذهن

ü     نکات کلیدی

·        استراحت، آرام سازی و خواب

ü     مقدمه

ü     استراحت و آرام سازی

ü     خواب

Ø  داشتن خواب خوب شبانه

Ø  چه چیز روی کیفیت خواب شما تأثیر می گذارد؟

Ø  تغییراتی جهت داشتن یک خواب شبانه بهتر

·        مدیریت خشم

ü     مقدمه

ü     درک تئوری هدایت و کنترل خشم

ü     چگونه از این ابزار استفاده کنیم

ü     نکات کلیدی

ü     خودآزمون مدیریت خشم

Ø  آزمون

Ø  تفسیر آزمون

ü     روش های مدیریت خشم به صورت سازنده

Ø  درک علت خشم

Ø  کاهش واکنش های خشمگینانه

Ø  استفاده از مهارت های حل مسأله

Ø  استفاده از مهارت های ارتباطی

Ø  خشمتان را رها کنید

Ø  کنترل خشم در زمان بروز آن

ü     نکات کلیدی

·        اداره کردن محدوده شخصی خویش

ü     مقدمه

ü     مراحل تعیین محدوده شخصی

ü     نکات کلیدی

·        تقویت اعتماد به نفس

ü     مقدمه

ü     از نظر دیگران چقدر اعتماد به نفس دارید؟

ü     افزایش اعتماد به نفس

ü     چقدر اعتماد به نفس دارید؟