سبد خرید و سفارشات
ضعيف‌الاراده كسي است كه با هر شكستي بينش او نيز عوض شود- ادگار‌ آلن‌پو

گروه مقالات سایت

مقالات

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ذهنيات ما در گذشته است. شما چقدر به اين موضوع اعتقاد داريد؟
 اگر همان تفکر مثبت را در وب سايت جستوجوگر گوگل تايپ کنيد، حدود ۴ ميليون مورد يافت ميشود. اين به اين خاطر است که صحبت کردن و نوشتن درباره اين موضوع بسيار راحتتر از انجام دادن آن است.
هيچکس نيست که نداند تفکر مثبت خوب و مفيد است اما کمتر کسی پيدا ميشود که به ما بگويد چطور ميتوانيم کنترل افکارمان را در دست بگيريم و مثبت فکر کنيم؛ علتش هم اين است که اين يک موضوع معمولی و پيش پاافتاده است و آموزش و توضيح دادن درباره موضوعات عادی کار آسانی نيست. شما هر وقت آن را ببينيد، آن را درک ميکنيد و هر وقت با آن مواجه شويد آن را انجام ميدهيد. به کاربردن موارد زير برای آنهايی که ميخواهند کنترل افکارشان را در دست بگيرند و بهتر و مثبت تر فکر کنند و از نتايج مثبت اين افکار در زندگی بهره ببرند، مفيد است.
افکار غيرارادی
پژوهشگران و محققان روانشناسی و علوم ذهنی ميگويند بيشتر افکار و باورهايی که ما داريم، ناخودآگاه و غيرارادی است. پس ما چطور ميتوانيم افکارمان را تجزيه و تحليل کنيم و متوجه شويم کدام بخش از اين افکار مثبت و کدام قسمت منفی است. فکرکردن درباره افکار در زندگی پرسرعت اين دوره و زمانه کار آسانی نيست. اما شما بايد از هر فرصتی برای اين کار استفاده کنيد. اگر ميخواهيد در زندگی موفق شويد و به خواسته هايتان برسيد، بايد اين کار را ياد بگيريد. شما بايد هر روز، زمانی را برای فکرکردن درباره برداشتها و تفکرات شخصيتان از افراد و اتفاقات روزمره درنظر بگيريد
بعد از مدتی از نتيجه اين کار بر احساسات و پيامدهای مثبت آن در زندگيتان شگفت زده خواهيد شد. لازم نيست کار خاصی انجام دهيد؛ فقط کافی است وقت مشخصی را برای اين کار در نظر بگيريد و به اتفاقات روزمره و افرادی که در طی روز با آنها برخورد داشته ايد، دقت کنيد. معمولا فکر ميکنيد قضاوت و احساستان عادی و عادلانه است اما با کمی دقت بيشتر، ميفهميد اينطور نيست و افکارتان منفی و مخرب است يا حداقل طوری است که به سمت افکار منفی و نتايج ناخوشايند گرايش دارد.
خواستن و تصميم گرفتن برای غلبه بر یک بيماری، کاهش وزن، رقابت با همکاران ديگر به خاطر گرفتن ترفيع يا نگرانی برای حفظ زندگی خانوادگی و رفع تضادها و مشاجرات، هيچکدام افکار

مثبتی نیستند و نتايج مثبتی هم در پی نخواهند داشت. در مقابل، فکرکردن به سلامت کامل، رسيدن به وزن مطلوب، کارمند وظيفه شناس بودن که لايق و شايسته ترفيع است و انجام دادن کارهايی

برای داشتن خانوادهای شاد و سالم افکاری مثبت هستند. فکرکردن با اين سبک و تمايز قائل شدن بين افکار مثبت و منفی، کار آسانی نيست و نياز به دقت، توجه و نگاهی ظريف و نکته سنج دارد.
روزی يک يا ۲بار برای اين کار زمان بگذاريد و افکار خود را با دقت مورد تجزيه و تحليل قرار دهيد تا مطمئن شويد در مسير درست قرار داريد.
منفي ها به نفع مثبتها
برای درک بهتر مثبتها بايد منفي ها را تجربه کرد. فرازو نشيب های زندگی هم مثبت اند و هم منفی يا حداقل مانند يک شمشير دولبه اند. ما میتوانيم تجربه های خوب و مثبتمان را با تجربه های تلخ و منفی مقايسه کنيم. ما خيلی راحت و آسان موقعيتهای متضاد را با هم مقايسه ميکنيم و در برابر هم قرار ميدهيم؛ مثل موقعيتهای متضادی چون ثروت و فقر، زشتی و زيبایی و دروغ و حقيقت. کمترکردن تمايل به تفکيک موقعيتها به ۲ گروه منفی و مثبت راه مناسبی برای رهايی ازا فسردگی نيست.
چند روز ابری و بارانی باعث ميشود شما قدر روزهای آفتابی را بدانيد. افراد موفق و مثبتی که در اطراف خود ميينيد - قبل از اينکه موفق شوند و بتوانند کنترل افکارشان را در دست بگيرند و از نتايج مثبت آن بهره ببرند – بر افکار منفی زيادی غلبه کرده اند. آنها برای کسب موفقيتهايشان سالها تلاش کرده اند. اين کار سخت و دشوار، يک فرايند تدريجی است؛ بنابراين صبور باشيد و لحظات گذر از شکست و ناکامی تا رسيدن به موفقيت را با صبر، دقت و حساسيت بيشتری پشت سر بگذاريد.
اگر درحال حاضر، يک فرد شکست خورده با افکار منفی هستيد، نااميد نشوید؛ فراموش نکنيد که با افکار مثبت، ميتوانيد خودتان را از اين موقعيت بيرون بکشيد. ممکن است همه چيز لزوما آنطور که شما فکر میکنيد، نباشد. بنابراین بهتر است برای درک حقيقت، درباره موضوعات ساده و پيش پا افتاده ای که فکر ميکنيد درست است، دوباره فکر کنيد. يکی از مواردی که بهتر است درباره اش فکر کنيد، نتايج کارهايی است که بر اثر تفکرات و ذهنيتهای گذشته خود انجام داده ايد؛اگر از اين نتايج راضی نيستيد و ميخواهيد آنها را تغيير دهيد، ابتدا افکاری که آنها را به وجودآورده، شناسايی کرده و با افکار مثبت جايگزین کنيد.
شما به چيزهايی که ميخواهيد نمي رسيد؛ مگر آنکه چيزهايی را که دوست داريد، واقعا و از صميم قلب بخواهيد. درست است که پذيرش اين موضوع کسل کننده است اما خود را دست کم نگرفتن و کفران نعمت نکردن، درسی است که بايد ياد بگيريد. اين موضوع راه بسيار خوبی برای تشکر و قدردانی از نعمتهايی است که داريد؛ حتی اگر خانه، شغل و پول نداريد، به خاطر داشتن دوستان خوب و سلامت خود شکرگزار باشيد. ممکن است در زندگيتان چيزهايی را نداشته باشيد اما شکرگزاربودن و قدردانی از داشته هاست که موجب ميشود چيزهای بهتر و بيشتری به دست بياوريد.
منبع: فرزانه فولادبند