سبد خرید و سفارشات
آرزو و تمنا، نیمی از زندگی است و بی تفاوتی، نیمی از مرگ است - جبران خلیل جبران

گروه محصولات فروشگاهدوره ها


به زودی

تقویت حافظه
  دوره ها


آيا اغلب قادر نيستيد يك واقعه يا عدد مهم را به خاطر آوريد؟ آيا نام اشخاص را در بدترين لحظات فراموش مي‌كنيد؟ آيا تاكنون از شما سؤالي شده است كه با آنکه پاسخ آن را مي‌دانستيد، از ارایه يك پاسخ هوشمندانه ناتوان مانده‌اید؟

اينها مواقعی هستند که داشتن يك حافظه خوب ضرورت می‌یابد.

حافظه فقط به خاطر آوردن اطلاعات براي امتحان يا بازي‌هاي معمولي نيست. حافظه يك مهارت كاري مهم است كه مي‌توانيد آن را بهبود و توسعه دهيد. چه به يادآوردن آمار كليدي در هنگام مذاكره باشد، چه نقل يك اقدام مهم در زمان تصميم‌گيري، يا تأثيرگذاردن روي مشتريان با نشان دادن اطلاعات خود در مورد خطوط توليد آنها باشدـ توانايي شما در به يادآوردن يك امتياز مهم تلقی می‌شود.

افرادي كه حافظه خوبي دارند غالباً صاحب دانش، زرنگ، با لياقت و قابل اتكا تلقي مي‌شوند. تكنيك‌هاي زيادي وجود دارند كه مي‌توانيد از آنها براي توسعه توانايي به خاطر سپردن اطلاعات ـ و سپس به يادآوردن آن در زمان و مكان مورد نياز ـ استفاده كنيد.

در این دوره شما با ابزارهايی آشنا می شوید که جهت استفاده بهتر از حافظه  بسیار کمک کننده خواهند بود. این ابزار به شما كمك مي‌كنند هم وقايع و هم ساختار اطلاعات را به درستي به ياد آورید. همانند ساير ابزارهاي ذهنی، بایستی با تمرين و ممارست بيشتر استفاده بهینه و اثربخش از این تکنیکها را فراگرفت. در این دوره بسياري از تكنيك‌هاي حافظه که توسط افراد مشهور در این حوزه شناسایی و مورد استفاده قرار گرفته‌اند را معرفی خواهیم کرد. با تمرين و تلاش كافي، شايد بتوانيد حافظه‌اي به خوبي آنها داشته باشيد. حتي اگر وقت لازم براي بهبود توانمندیهای حافظه‌تان را هم نداشته باشيد، بسياري از تكنيك‌هاي معرفی شده در این دوره، در زندگی روزمره شما مفید واقع خواهند شد.

 

هزينه دوره:50000 ریال

گروه هدف دوره:عمومی

امكانات دوره: متن، فلش، صدا، پس آزمون، تکلیف

فهرست مطالب دوره

 ورود به دوره