سبد خرید و سفارشات
وقتی قرار باشد نظرمان را درباره کسی دگرگون کنیم٬ آزاری را که به ما رسانده گران به پایش مینویسیم - نیچه

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

·        مقدمه

·        تقويت حافظه یادافزا    (Mnemonics)

·        استفاده از كل ذهن براي به خاطر سپردن

·        طراحي تقویت کننده حافظه (یادافزا): تصور، تداعی و موقعیت

·        روش‌ های بهبود حافظه

ü     توسعه توانايي يادآوري

ü     مراقب از سلامتی

ü     استفاده از يادافزاها

Ø        تكنيك عدد/ قافيه

Ø        سيستم عدد/ شكل

Ø        تكنيك الفبايي

v                چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

v                نكات كليدي

Ø        سيستم سفر

v                چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

v                نكات كليدي

Ø        سيستم اتاق رومي

v                چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

v                نكات كليدي

Ø        استفاده از نقشه ذهن

Ø        روش‌هاي پيوند و داستان

v                چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

v                مثالها

v                نكات كليدي

ü     به چالش کشیدن مغز

Ø        نكات كليدي

ü     بازی‌های حافظه

Ø        داستان گويي

Ø        پكسسو (Pexeso): پيدا كردن جفت‌ها

Ø        جورچين «بدون راهنما»

Ø        آزمون‌هاي اطلاعات عمومي

·        چگونه يك زبان خارجي ياد بگيريم

Ø        چگونه از ابزارها استفاده كنيم

v                استفاده از يادافزاها براي پيوند دادن كلمات

v                يادافزاي زبان شهر

v                صد كلمه رايج‌ يك زبان

Ø        خلاصه

·        چگونه اطلاعات را براي امتحان‌ها به خاطر بسپاريم

Ø        چگونه از ابزارها استفاده كنيم

·        چگونه نام اشخاص را به خاطر بسپاريم

Ø        چگونه از اين ابزارها استفاده كنيم

Ø        خلاصه

·        چگونه فهرست‌ها و اعداد طولاني را به خاطر بسپاريم

Ø        چگونه از اين ابزارها استفاده كنيم