سبد خرید و سفارشات
سوالهاي هر کس بيش از جواب هايش اورا مي شناساند- ولتر

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

 • مقدمه
 • تفكر برنامه‌ريزي شده و تفكر جانبي
 • بارش افكار
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

  -        نكات كليدي

 • رويكردي متفاوت به بارش افكار
 • -        بارش افكار معكوس

  -        نكات كليدي

 • ستاره افشاني (Starbursting)
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

 • شيوه چارِت
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

 • روش يادداشت نويسي كرافورد
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

 • نوشتن افکار (Brain writing)
 • -        نوشتن افکار چيست؟

  -        منافع نوشتن افکار

  -        نكات كليدي

 • جهش‌هاي خلاقانه: ورودي تصادفي
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

  -        نكات كليدي

 • تفكر استعاري
 • -        توضيح دادن ايده‌هاي پيچيده

  -        تأثيرگذاري

  -        برقراري ارتباط

  -        فكر كردن بيرون جعبه

  -        نكات كليدي

 • برانگيختن
 • -        نكات كليدي

 • بهبود دادن يك محصول يا خدمت: وارون سازي
 • -        نكات كليدي

 • بهبود دادن يك محصول يا خدمت: SCAMPER
 • -        نكات كليدي

 • تهيه فهرست ويژگي‌ها، تحليل ريخت‌شناختي و تحليل ماتريس
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

  -        نكات كليدي

 • سينكتيكز
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

 • تحليل مدل کانو (Kano Model Analysis)
 • ماتريس چارچوب‌بندي مجدد
 • يك فرايند ساده براي خلاقيت: DO IT
 • -        D- (Define) تعريف کردن مسئله

  -        O- (Open mind) ذهن باز و کاربرد تکنيک‌هاي خلاق

  -        Iـ (Identify) شناسايي بهترين راه حل

  -        T- (Transform) تبديل

  -        نكات كليدي

 • يك متدولوژي قدرتمند براي حل خلاقانه مسئله- - TRIZ
 • -        درباره TRIZ

                راه‌حل‌هاي تعميم يافته

                از ميان بردن تناقض‌ها

                برخي از ابزارهاي TRIZ

                40 اصل حل مسئله

 • نوآوري عملي- مديريت اثربخش ايده‌ها
 • -        منافع موفقيت در نوآوري

  -        دميدن روح نوآوري

  -        چگونگي تشويق نوآوري

  -        نکات کليدي

 • توليد ايده‌هاي نو-متفاوت فکر کنيد و جرقه خلاقيت را بزنيد
 • -         چگونه ايده‌هاي نو توليد کنيم

  -         شکستن الگوهاي تفکر

  -         ارتباط دادن بي‌ربط‌ها

  -         تغيير ديدگاه

  -         کاربرد توانمند کننده‌ها

  -        نكات كليدي

 • تبديل کردن ايده به واقعيت
 • -        جدا کردن ايده‌هاي خوب

  -        عملي کردن ايده‌ها

  -        نكات كليدي