سبد خرید و سفارشات
بيش از سخن گفتن حرفت را بسنج چنان که بيش از کاشتن تخم شخم مي زني- ژان ژاک روسو

یادگیری جرأتمند بودن
  مقالات

جراتمند بودن چیست ؟
دفاع از حقوق خود و اجازه بهرهجوئی از این حقوق را ندادن، یك تعریف جرأتمند بودن است. جراتمندی همچنین ...

ادامه مطلب 

ذهنی زيبا داشته باشيم ...
  مقالات

خيلي ها اعتقاد دارند قدرت تفکر بيشتر از آن چيزی است که ما تصور ميکيم و هر چه در زندگی برای ما پيش ميآيد، نتيجه افکار و ...

ادامه مطلب 
عضویت در خبرنامه

فهرست مطالب دوره

 •  مقدمه
 • -        قانون 80:20

 • آزمون مدیریت زمان
 • ابزارهاي مديريت زمان
 • يادداشت فعاليت هاي روزانه
 • -        دريابيد كه زمان تان را چگونه صرف مي‌كنيد.

  -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

  -        از يادداشت هايتان درس بگيريد

  -        نكات كليدي

 •  فهرست اولويت بندي كارها
 • -        نحوه آماده كردن يك فهرست انجام كارها

  -        استفاده از فهرست انجام كارها

  -        نكات كليدي

 • برنامه اقدام
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

         جمع‌آوري

         حذف و اضافه‌

         سازمان‌دهي و اولويت‌بندي

         انجام برنامه اقدام

  -        خلاصه

 • اولويت بندي
 • -        اولويت‌بندي ساده

  -        ابزارهاي اولويت‌بندي

         تحليل براساس مقايسه دو به دو

         تحليل شبكه‌اي

         چارچوب (ماتريس) اولويت اجراي كارها

         شبكه فوريت/ اهميت

         ماتريس‌هاي آنسوف و بوستون

         تحليل پارتو

          تكنيك گروه اسمي

 • برنامه ريزي موثر
 • -        چگونه از اين ابزار استفاده كنيم

  -        نكات كليدي

 • تعيين هدف شخصي
 • -        دستيابي به منافع بيشتر با تمركز كردن

  -        شروع فرايندتعيين اهداف شخصي

  -        اهداف بلندمدت (اهداف كلي در زندگي)

  -        دستيابي به اهداف طولاني مدت را شروع كنيد.

  -        از مسير خارج نشويد

  -        نكات تعيين اهداف

  -        اهداف SMART

  -        دستيابي به اهداف

  -        نكات كليدي

 • تئوري تعيين هدف لاك
 • -         تعيين هدف به روش SMART چيست؟

  -        تئوري تعيين هدف

  -        پنج اصل در تعيين اهداف

  -        نكات كليدي

 • تعيين هدف رو به عقب
 • -        5 قانون طلايي

  -        نكات كليدي

  -        تعيين هدف رو به عقب

  -        نحوه اجرا

  -        نكات كليدي

 • غرق بودن دركار
 • -        تمركز چيست؟

  -        ايجاد محيط مناسب

  -        در کار خود غرق شويد

  -        نكات كليدي

 • اهرم
 • -        اهرم‌هاي موفقيت

         زمان (چه زمان خودتان و چه زمان ديگران)

         توانايي‌ها

         دانش و آموزش

         تکنولوژي

  -        نكات كليدي